LOGO

Home     |      laboratorium     |      monsternames     |      dierenartsenpraktijk    |      nieuws     |      contact    |      vacatures     

MSRV kweekmethode

Alle monsters worden na het binnenkomen op het laboratorium verrijkt met een speciale bouillon. Na een  nachtje in een broedstoof worden de monsters overgebracht naar een speciaal medium. Na 2 keer 24 uur, bij 41,5°C, te zijn verwarmd wordt er gekeken of uw monsters negatief zijn of mogelijk verdacht.

Zijn de monsters negatief dan krijgt u direct via e-mail uw rapportage over het monster. Zijn ze verdacht op aanwezigheid van Salmonella, dan gaat het monster over op een ander medium. Na 24 uur op dit andere medium te zijn verwarmd kunnen wij beoordelen of het monster alsnog verdacht is voor Salmonella of negatief is. Wanneer het monster negatief is ontvangt u direct via e-mail uw rapportage van de uiteindelijk negatieve uitslag. 

Bij verdenking van Salmonella brengen wij het monster over in 3 buisjes met het laatste bevestigingsmedium. Na de  buisjes weer 24 uur te hebben verwarmd volgt dan de definitieve bevestiging of er sprake is van Salmonella of niet! U krijgt hier direct via de e-mail een rapportage van. Deze laatste fase van het aantonen van Salmonella is 9 van de 10 keer helaas positief. 

Om te kunnen bepalen met welk type Salmonella we te maken hebben gaat het monster nog een keer op een ander medium over. En gedurende 1 of 2 keer bij 24 uur te zijn verwarmd kunnen wij het type Salmonella benoemen.

De uiteindelijke rapportage van de positieve Salmonella uitslag volgt hiervan direct. Wij verzorgen ook het melden bij  AVINED en de NVWA van alle monsters voor u.


PCR kweekmethode

Bij de PCR kweekmethode worden alle monsters na het binnenkomst op het laboratorium verrijkt met een speciale bouillon. Na een nachtje in een broedstoof worden de monsters ingezet voor de PCR analyse. Dit gebeurt door een klein beetje van het monster met de bouillon toe te voegen aan speciale chemicaliën. Deze gaan dan een aantal hittestappen door waardoor eventueel aanwezig DNA materiaal van de Salmonella wordt vermenigvuldigd. Tijdens het vermenigvuldigen worden hele kleine ‘lichtgevende’ stofjes ingebouwd die ervoor zorgen dat dit kan worden gemeten in ons PCR apparaat.

Een positief signaal op het apparaat betekent een verdenking voor Salmonella. De monsters die een positief signaal hebben opgeleverd moeten vervolgens volgens de MSRV methode worden opgekweekt. Dit om te bepalen of het signaal een levende Salmonella bacterie betreft of een stukje DNA van bijvoorbeeld een vaccin of een dode Salmonella bacterie. Wanneer het een levende Salmonella bacterie betreft zal deze het proces doorlopen zoals beschreven bij de MSRV methode teneinde te komen tot een serotypering.

Gelukkig is het aantal Salmonella positieve monsters drastisch gedaald de laatste 10 jaar. Maar helaas komt het zo af en toe nog steeds voor. Demetris kan u ook ondersteunen met het opsporen van de bron van de besmetting door het nemen van omgevingsmonsters.