LOGO

Home     |      laboratorium     |      monsternames     |      dierenartsenpraktijk    |      nieuws     |      contact    |      vacatures     

Wat en wanneer bemonsteren?

Wij kunnen ons voorstellen dat alle regelgeving over verplichte monstenames voor u soms wat onoverzichtelijk is. Daarom volgt hieronder meer informatie over alle verplichte monsternames voor alle IKB KIP pluimveebedrijven.

U kunt monsters op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur bij ons aanleveren.  Monsters die na 16.30 uur aangeleverd worden, worden de eerstvolgende werkdag in behandeling genomen. Indien u monsters die na 16.30 uur aangeleverd worden dezelfde dag nog in behandeling wilt laten nemen, dient u hierover telefonisch contact op te nemen.

Wij nemen alleen monsters voorzien van een volledig ingevuld monsterformulier in behandeling. Het volledig invullen van het monsterformulier is van groot belang, omdat wij alleen dan de uitslagen correct in AVINED kunnen verwerken.

Per 15 februari 2019 treedt er, vanuit NVWA,  nieuwe regelgeving in werking.  Vanaf dan geldt dat alle erkende laboratoria verplicht zijn gesteld alle analyses te melden minimaal in AVINED (en in geval van niet reguliere monsters, die positief zijn voor Salmonella die niet gemeld kunnen worden in AVINED, rechtstreeks aan de NVWA gemeld moeten worden met een uitslag waarop alle bedrijfsgegevens vermeld staan).


TIJDELIJK NIET AAN TE VRAGEN - IKB Wateronderzoek

Let op, IKB Wateronderzoek kan momenteel niet aangevraagd worden vanwege de vogelgriep en bijbehorende bezoekersrestrictie!


Minimaal één keer per 12 maanden wordt een monster genomen t.b.v. drinkwateronderzoek. De watermonsters worden genomen door de dierenarts waarmee u als pluimveehouder een IKB-overeenkomst heeft afgesloten of door een HOSOWO instantie.

Voor het bacteriologisch onderzoek wordt één monster per stal genomen, voor het chemisch onderzoek één monster per bedrijfslocatie. De monsters worden genomen op het moment dat er nog pluimvee in de stal aanwezig is. Als de resultaten van het wateronderzoek de norm overschrijden dient u uiterlijk tijdens de eerstvolgende leegstand herstelmaatregelen te treffen en binnen vier weken opnieuw een wateronderzoek te laten uitvoeren.  

Wanneer enkel bacteriologische normen zijn overschreden kan volstaan worden met enkel analyse van de bacteriologische parameters. Indien enkel chemische normen zijn overschreden kan volstaan worden met enkel analyse van de chemische parameters. U mag in afwachting van de uitslag van de heranalyses nieuwe dieren opzetten. 

Wij clusteren aanvragen zoveel mogelijk per regio en plannen de monsternames,  bij voldoende aanvragen, op maandag en dinsdag. Op deze manier houden wij de voorrijkosten zo laag mogelijk.

Aanvragen IKB Wateronderzoek

Salmonella

Wij zijn al vele jaren geaccrediteerd en gespecialiseerd voor het detecteren van Salmonella in verschillende soorten pluimvee gerelateerde monstertypen en hanteren zowel de traditionele kweekmethode MSRV als ook de snelle PCR methode. Dit geldt voor alle monstertypes van elk type pluimvee inclusief omgevingsmonsters!

Wij verrichten o.a. Salmonella analyses op monsters vanuit broederijen, slachterijen, pluimveeservicebedrijven en uiteraard monsters vanuit het veld. Zowel monsters van overschoentjes, dons, inlegvellen, mest, swabs en nekvellen verwerken wij tot een betrouwbare uitslag. 

Vleeskuikenbedrijven  - inlegvellen bij plaatsing van eendagskuikens en overschoentjes binnen 21 dagen voor de datum waarop het koppel aan de slachterij wordt geleverd. De inlegvellen mogen door u of de broederij genomen worden. De overschoentjes dienen door uw dierenarts bemonsterd te worden. 

Opfokbedrijven  - inlegvellen bij plaatsing van eendagskuikens, overschoentjes op 4 weken leeftijd en maximaal 14 dagen voor overplaatsing.

Fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven  -  overschoentjes tussen 22 en 24 weken leeftijd en vervolgens éénmaal per 3 weken tot afvoer dieren. 

Legbedrijven - de eerste monstername is verplicht bij leeftijd van 22 tot 26 weken. Daarna tenminste elke 15 weken. Overschoentjes: 2 paar (of bij kooihuisvesting: 2 x 150 gr mest).

Bemonstering door of in opdracht van de leghennenhouder. Verzenden monster door of in opdracht van de leghennenhouder. Analyse bij elk erkend lab.

Wist u dat Demetris u een herinneringsmail kan sturen als het weer tijd is om bv de Salmonella overschoentjes te testen? Als u hier gebruik van wilt maken kunt u dit aangeven op ons monsterformulier! 

Let op!

Naast bovengenoemd overzicht is het ook belangrijk dat u op de hoogte bent van onderstaande verplichte monsternames:


- Eens per kalenderjaar alle leghennenhouders met 1.000 of meer leghennen op hun bedrijf, monstername in 1 stal op het bedrijf (stal met het oudste koppel). Overschoentjes: 3 paar (of bij kooihuisvesting: 3 x 150 gr mest) Bemonstering door een hiervoor erkende HOSOWO-instantie of pluimveedierenarts. Verzenden monster door HOSOWO-instantie op pluimveedierenarts. Analyse bij de GD.


- Maximaal 21 dagen voor afvoer naar slacht is bemonstering nodig, omdat slachterijen vanwege EU-norm de actuele Se/St status van te slachten leghennen moet kennen. Uit te voeren bij afvoer koppel maximaal 3 weken voor slacht. Overschoentjes: 2 paar (of bij kooihuisvesting: 2 x 150 gr mest). Bemonstering door een hiervoor erkende HOSOWO-instantie of pluimveedierenarts. Verzenden monster door HOSOWO-instanties of pluimveedierenarts. Analyse bij elk erkend lab.

Hygiënogrammen

De verplichte uitvoering van een hygiënogram geldt als volgt voor:

Opfok-, grootouder- en ouderdierenbedrijven - nadat de stal is gereinigd en ontsmet, voorafgaand aan het plaatsen van ieder nieuw koppel.

Vleeskuikenbedrijven - nadat de stal is gereinigd en ontsmet, voorafgaand aan het plaatsen van ieder nieuw koppel, eenmaal per jaar.

Legbedrijven - nadat de stal is gereinigd en ontsmet, voorafgaand aan het plaatsen van ieder nieuw koppel, eenmaal per jaar.

Aanvragen hygiënogram